Xổ số Thừa Thiên Huế 13-03-2023

Giải 834
Giải 7301
Giải 6217297614105
Giải 58080
Giải 441186058886118826422903289479452522
Giải 35808452179
Giải 241830
Giải 105740
ĐB362245
ĐầuĐuôi
01,5
1
22,2,8
30,4
40,5
5
61
72,9
80,4,6,8,8
94
ĐầuĐuôi
3,4,80
0,61
2,2,72
3
3,8,94
0,45
86
7
2,8,88
79

Xổ số Thừa Thiên Huế 12-03-2023

Xổ số Thừa Thiên Huế 06-03-2023

Giải 873
Giải 7817
Giải 6864590552785
Giải 53319
Giải 426586785904214150196458168443430294
Giải 32908534597
Giải 230796
Giải 118067
ĐB191362
ĐầuĐuôi
0
16,7,9
2
34
41,5
55
62,7
73
85,5,6
90,4,6,6,7
ĐầuĐuôi
90
41
62
73
3,94
4,5,8,85
1,8,9,96
1,6,97
8
19

Xổ số Thừa Thiên Huế 05-03-2023

Xổ số Thừa Thiên Huế 27-02-2023

Giải 845
Giải 7896
Giải 6275329188410
Giải 50121
Giải 468091339658052571205141954028084958
Giải 35878669966
Giải 289027
Giải 129560
ĐB982419
ĐầuĐuôi
05
10,8,9
21,5,7
3
45
53,8
60,5,6
7
80,6
91,5,6
ĐầuĐuôi
1,6,80
2,91
2
53
4
0,2,4,6,95
6,8,96
27
1,58
19

Xổ số Thừa Thiên Huế 26-02-2023

Xổ số Thừa Thiên Huế 20-02-2023

Giải 858
Giải 7661
Giải 6767105465209
Giải 53985
Giải 414378520724597465881667398282082801
Giải 37863409734
Giải 229690
Giải 121273
ĐB815920
ĐầuĐuôi
01,9
1
20,0
34,4,9
46
58
61
71,2,3,4,8
81,5
90
ĐầuĐuôi
2,2,90
0,6,7,81
72
73
3,3,74
85
46
7
5,78
0,39