Sử dụng chức năng quay thử KQ XSMT hôm nay 23-03-2023 Thứ năm may mắn sẽ tới với bạn.

Quay thử XSMT, quay thử xổ số Miền Trung 23-03-2023, quay thử KQXSMT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Giờ vàng đã điểm của Thứ năm.

XSMN - Xổ số miền Nam ngày 23-03-2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
50
78
37
G7
860
946
683
G6
5921
7012
7715
1749
5815
5265
5094
3187
G5
4600
7404
2659
G4
16678
76353
85578
14395
54414
31455
22819
81005
39413
61403
53093
39417
50358
72217
49756
27291
42828
35935
62487
50943
73615
G3
58539
32164
20057
46110
36787
46110
G2
72432
32189
29552
G1
68851
55464
64340
ĐB
529311
569446
450741

Tham khảo thêm