Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ năm, ngày 23-03-2023

04 07 22 33 40 49 39

Giá trị Jackpot 1: 71.024.943.450 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.626.815.400 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 1 71.024.943.450
Jackpot 2 | 0 3.626.815.400
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 660 500.000
Giải ba 14.859 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ ba, ngày 21-03-2023

07 17 31 43 45 49 52

Giá trị Jackpot 1: 68.288.184.300 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.322.731.050 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 68.288.184.300
Jackpot 2 | 0 3.322.731.050
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 834 500.000
Giải ba 17.796 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ bảy, ngày 18-03-2023

18 24 32 33 51 53 36

Giá trị Jackpot 1: 65.383.604.850 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.348.904.850 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 65.383.604.850
Jackpot 2 | 1 3.348.904.850
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 668 500.000
Giải ba 15.243 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ năm, ngày 16-03-2023

06 23 34 48 50 55 02

Giá trị Jackpot 1: 62.243.461.200 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4.823.636.850 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 62.243.461.200
Jackpot 2 | 1 4.823.636.850
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 616 500.000
Giải ba 14.140 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ ba, ngày 14-03-2023

14 15 18 20 27 35 31

Giá trị Jackpot 1: 59.309.461.650 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4.497.636.900 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 59.309.461.650
Jackpot 2 | 0 4.497.636.900
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 850 500.000
Giải ba 18.681 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ bảy, ngày 11-03-2023

13 23 25 30 35 44 08

Giá trị Jackpot 1: 56.487.021.150 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4.184.032.400 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 56.487.021.150
Jackpot 2 | 0 4.184.032.400
Giải nhất 20 40.000.000
Giải nhì 841 500.000
Giải ba 16.495 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ năm, ngày 09-03-2023

12 22 28 34 53 54 40

Giá trị Jackpot 1: 54.468.180.300 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.959.716.750 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 54.468.180.300
Jackpot 2 | 0 3.959.716.750
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 593 500.000
Giải ba 14.227 50.000